Opublikowano 19 October 2020

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SKYFOX

ZARZĄD SKYFOX POLAND SP. Z O.O. INFORMUJE IŻ OFICJALNIE Z DNIEM 19.10.2020r. NASZA FIRMA PRZESTAŁA NALEŻEĆ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ OMIDA S.A. SKYFOX POLAND SP. Z O.O. NIE POSIADA ŻADNYCH POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH ANI OSOBOWYCH Z GRUPĄ OMIDA S.A. Rozwiązanie współpracy z grupą Omida S.A. ma na celu znaczne usprawnienie działalności spółki Skyfox Poland Sp. z o.o., polepszenie sytuacji finansowej, marketingowej, zdecydowany wzrost obrotów i zysków oraz poszerzenie dotychczasowej działalności na rynku krajowym i zagranicznym. Po ponad pięciu latach współpracy z grupą Omida S.A. postanowiliśmy pójść własną- lepszą drogą. W związku z powyższym postanowiliśmy zmienić i odświeżyć dla Państwa wizerunek naszej firmy wliczając w to zmianę logo oraz wygląd strony internetowej. W najbliższym czasie będziemy przedstawiać Państwu nasze nowe projekty, których będąc w grupie nie mogliśmy zrealizować.

Powrót